Sotning och brandskyddskontroll i stort distrikt
Efter snart fyrtio år kan Sandy Karlsson med god marginal kalla sig skorstensfejarmästare. Han har jobbat som sotare sedan 1973 och för sex år sedan tog han över företaget han jobbat på i många år, när hans föregångare gick i pension. Då var de två anställda, utöver Sandy och hans fru Marita, idag är de fem som arbetar på Sotning & Ventilation i Ljungby AB.
Ålderssammansättningen är en bra mix av unga, hungriga skorstensfejare och äldre rävar.
- Flera har varit med länge, men vi har tagit in två unga killar som gått som lärlingar och nu är färdigutbildade, det är kul att kunna ta in en ny generation, säger Sandy.
En stor uppdragsgivare är Ljungby kommun, vars fastighetsbestånd regelbundet besiktigas, ventilationsrensas och brandskyddskontrolleras, vid sidan om den ordinarie sotningen. Dessutom finns restauranger, industrier, villor och sommarbostäder på listan för regelbundna kontroller.
- Beroende på om det gäller vedpannor, oljepannor, pelletspannor eller braskaminer ska de kontrolleras från två gånger årligen till vart fjärde år, berättar Sandy.

Många av kunderna är av naturliga skäl återkommande, när det gäller de lagstadgade brandskyddskontrollerna och regelbundna sotningen. Brandskyddskontroller blev obligatoriska samma år som Sandy startade Sotning & Ventilation och innebär att man med en speciell kamera går ner i skorstensgången för att se om det uppkommit sprickor i murstocken eller hål där glöd kan smita ut. Därutöver görs en utvändig besiktning av kaminen och skorstenen. Och det är många skorstenar som ska hinnas med.
- Ljungby kommun är det största sotningsdistriktet söder om Dalälven, vi har själva många tusen regelbundna uppdrag varje år, berättar Marita, som sköter kontoret.

Ventilationskontroll och rensning är en annan stor uppgift för Sandy och hans arbetskamrater, dessutom rengör de värmepannor åt en rad privatpersoner och industrier.
- Det är tur att vi är några som kan dela på uppgifterna, skrattar Sandy.
Och med nytt blod i sotargänget kan Ljungbyborna vara trygga med att deras eldstäder och skorstenar får noggrann omsorg även i framtiden.

Sotning & Ventilation i Ljungby AB

Bransch:
Företag/tjänster

Telefon: 0372-832 03
Fax: 0372-747 15


Email:
ljungby@sotare.com

Hemsida:
www.ssr.se

Adress:
Sotning & Ventilation i Ljungby AB
Kånnavägen 3A
34131 Ljungby

| 13 SENASTE FÖRETAGEN